21_ESPECIALISTA AGENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL: EMPRENEDORISME HOSTELERIA

CENTRO PARA LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE (CEPAD) – MUNICIPI DE SANTA ANA DE VELASCO - BOLÍVIA

OBJECTIUS:

 • Objectiu General: Capacitar a l’alumnat de l’Escola Taller de la Chiquitania amb les eines necessàries per a l’elaboració d’un pla de negocis, brindant-los la capacitat d’emprendre una vegada finalitzada la seua formació tècnica.
 • Objectius específics:
 • Desenvolupar una metodologia pràctica que capacite a l’alumnat i al personal docent de l’Escola Taller de la Chiquitania en l’efectiva creació de plans de negocis, amb el propòsit de dotar-los d’habilitats per a ensenyar aquest coneixement en el context específic de la carrera de gastronomia.
 • Elaborar un pla de negocis aplicable de manera contínua en el programa formatiu de la carrera de gastronomia a l’Escola Taller de la Chiquitania.

PERÍODE PER A EXECUTAR L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

Juny, juliol, agost o setembre de 2024


PRODUCTES A ENTREGAR:

 • Informe amb la metodologia per a la creació de plans de negocis a ser aplicada en el procés formatiu de la carrera de gastronomia de l’Escola Taller de la Chiquitania.
 • Dossier amb el Pla de Negocis elaborat per a la carrera de gastronomia de l’Escola Taller de la Chiquitana.
 • Document amb plans de negocis formulats de manera participativa amb l’alumnat graduat de la carrera de gastronomia de l’Escola Taller de la Chiquitania que els permeta comptar amb la seua pròpia emprenedoria.
 • Elaboració d’un article d’opinió sobre la seua experiència que serà digitalment publicat per CEPAD prèvia revisió editorial.

PREVISIÓ ACTIVITATS A REALITZAR:

S’espera realitzar les següents activitats:

 • Elaboració d’una metodologia formativa per a capacitar a l’alumnat de l’Escola Taller de la Chiquitania en la creació de plans de negocis amb les eines necessàries, que li permeta emprendre en la rúbrica de la seua formació, la gastronomia, al moment de graduar-se.
 • Elaboració d’un pla de negocis propi per a la carrera de gastronomia de l’Escola Taller de Chiquitos.
 • Elaboració pràctica de plans de negocis personalitzats per a l’alumnat i exalumnat graduat en gastronomia en Santa Ana de Velasco.
 • Treball coordinat amb els monitors i les monitores (professorat) de l’Escola Taller de Chiquitos.

BREU RESUM DE L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

L’Escola Taller de la Chiquitania té la seua seu central a San José de Chiquitos i una subseu a Santa Ana de Velasco. Imparteix tècnicament l’Especialitat en Gastronomia, mitjançant la qual es rescata les tècniques tradicionals de la cuina chiquitana. En la formació, els estudiants i les estudiants aprenen des del patrimoni alimentari de la seua regió, fins a l’elaboració de plans de negocis que els permeten una sostenibilitat en futures emprenedories relacionades a la pràctica gastronòmica.

En l’actualitat els i les joves que es graduen en totes dos escoles requereixen comptar amb eines que els permeta emprendre iniciatives que els genere ocupació i ingressos, per a això requereixen assessorament per a comptar amb un pla de negocis/emprenedoria que puguen executar una vegada graduats/ades.