22_ ESPECIALISTA EN TURISME: TURISME VIVENCIAL

CENTRO PARA LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE (CEPAD) – MUNICIPI DE SANTA ANA DE VELASCO – BOLÍVIA

OBJECTIUS:

 • Objectiu General: Contribuir que la comunitat de Sant Ana de Velasco, que pertany al municipi de San Ignacio de Velasco compte amb productes turístics competitius basat en una oferta de turisme cultural.
 • Objectiu Específic: Contribuir a fer que Santa Ana de Velasco siga una destinació turística a Bolívia mitjançant l’enfortiment de la Ruta Turística “Manos Chiquitanas”.

PERÍODE PER A EXECUTAR L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

Juny, juliol, agost o setembre de 2024


PRODUCTES A ENTREGAR:

 • Document tècnic que incloga els continguts temàtics i proposta de continguts mínims per a cadascun dels atractius/iniciatives turístiques components de la Ruta Turística “Manos Chiquitanas” en Santa Ana de Velasco. S’espera comptar amb un guió descriptiu per a cada emprenedoria que permeta als i les guies locals realitzar la interpretació mínima per a la persona turista que visite la Comunitat.
 • Un banc fotogràfic i audiovisual del procés d’enfortiment de la Ruta Turística Manos Chiquitanas en Santa Ana de Velasco.
 • Una presentació en Powerpoint promocional de la ruta turística en Santa Ana.
 • Informe-document que incloga rutes crítiques d’accions pràctiques a seguir per a l’enfortiment de Santa Ana de Velasco com a destinació turística.
 • Elaborar notes de premsa que es consideren pertinents per a posar en valor el treball que s’està realitzant, les mateixes que seran difoses digitalment prèvia aprovació i vistiplau de CEPAD.

PREVISIÓ ACTIVITATS A REALITZAR:

 • Sobre la base del reconeixement i inventariat dels principals atractius i serveis turístics de la comunitat de Santa Ana de Velasco (d’acord amb les condicions actuals i potencialitats) treballar amb els actors locals per a enfortir l’oferta turística i els serveis disponibles.
 • Diferenciació de continguts temàtics i proposta de continguts mínims per a cadascun dels atractius/iniciatives turístiques components de la ruta turística de Santa Ana.
 • Registre fotogràfic i audiovisual de cada component que forme part de la Ruta “Manos Chiquitanas” en Santa Ana de Velasco i del procés de creació d’aquesta.

BREU RESUM DE L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

La comunitat de Santa Ana de Velasco, és una de les joies missionals de Chiquitos, està situat a 45 km de la ciutat de San Ignacio de Velasco i declarat per la UNESCO, Patrimoni Cultural de la Humanitat. Dins dels seus atractius turístics es destaquen:

 • La Missió Jesuítica de Santa Ana de Velasco fundada en 1755, sent la penúltima dels pobles missionals de Chiquitos. El temple missional té la particularitat d’haver sigut creat íntegrament per la comunitat indígena en 1770, posterior a l’expulsió dels jesuïtes d’Amèrica. Manté l’estil barroc característic de l’època, sent un dels temples on es troben majors trets autòctons que mostren la relació amb els materials locals usats, la cultura de les ètnies i la seua relació amb la naturalesa.
 • El Viborón, és un lloc arqueològic que porta eixe nom a causa d’una escultura d’un escurçó tallat en roca amb aproximadament 25 metres de longitud.
 • El Rosari Chiquitano és una peça artesanal utilitzada pels Lliris blancs i els Apòstols de Santa Ana (agrupacions religioses compostes per persones de la tercera edat) durant les cerimònies litúrgiques i les reunions dominicals on resen el rosari.
 • El Teixit Chiquitano és un dels arts que es mantenen viu en Santa Ana de Velasco. Les tècniques de producció en teler són compartides de generació en generació, mantenint formes tradicionals com el filat del cotó, el teler horitzontal, entre altres.
 • La Gastronomia Chiquitana es troba disponible, a través de la revaloració del patrimoni alimentari que s’impulsa a l’Escola Taller de Gastronomia de Santa Ana. A l’escola s’investiga, es conserven coneixements i s’innova per a oferir una autèntica experiència culinària.
 • La Música Barroca Missional que forma part del patrimoni immaterial de les Missions Jesuítiques de Chiquitos. Santa Ana de Velasco té una orquestra de música missional.

A partir d’aquestes potencialitats turístiques, és necessari enfortir la Ruta Turística “Manos Chiquitanas” establint diferents recorreguts basats en temàtiques culturals / vivencials.