23_ESPECIALISTA EN MÚSICA/DOCÈNCIA: DIRECCIÓ DE COR I CANT

CENTRO PARA LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE (CEPAD) – MUNICIPI DE SANTIAGO DE CHIQUITOS – BOLÍVIA

OBJECTIUS:

 • Objectiu General: Enfortir les capacitats tecnicomusicals de l’alumnat de música de Santiago de Chiquitos.
 • Objectius específics:
 • Recolzar en la formació dels xiquets i les xiquetes, adolescents i joves en la interpretació del repertori de música Coral.
 • Perfeccionar la interpretació del Cor i de l’Orquestra de Cordes de Santiago de Chiquitos per a la seua participació en el Festival de Música Missional i Teatre 2024.
 • Establir espais de diàleg i intercanvi cultural amb el professorat actual de l’escola.
 • Enfortir el procés formatiu de l’Escola de Música de Santiago de Chiquitos.

PERÍODE PER A EXECUTAR L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

Finals de juliol o agost de 2024


PRODUCTES A ENTREGAR:

 • Informe-Document de suggeriments per a millorar el procés formatiu de l’Escola de Música de Santiago de Chiquitos.
 • Informe final de l’assessorament brindat.
 • Registre fotogràfic i audiovisual del procés.
 • Elaboració d’un article d’opinió sobre la seua experiència a Santiago de Chiquitos que serà digitalment publicat per CEPAD prèvia revisió editorial.

PREVISIÓ ACTIVITATS A REALITZAR:

 • Impartir classes diàries sobre aspectes tècnics de cant.
 • Recolzar en pràctica coral en els assajos per seccions o generals del cor per aportar aspectes tècnics i interpretatius de les obres triades.
 • Compartir criteris musicals amb els docents actuals en mira del Festival de Temporada de Música Missional i altres presentacions en el temps d’estada de la persona especialista.
 • Informe del treball a l’escola (organització, dinàmica de treball, metodologia) realitzant un suggeriment per a la millora del procés formatiu del cor que s’ajuste a la realitat dels recursos i context local.

BREU RESUM DE L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

L’Escola de Música de Santiago de Chiquitos, va ser fundat l’any 2004. És un centre de formació musical complementària a la formal per als xiquets i xiquetes, adolescents i joves de la comunitat, amb la missió de difondre i preservar la música de l’arxiu missional de Chiquitos, l’Arxiu Nacional de Bolívia, la música folklòrica boliviana i de la seua regió, com també interpreta la música clàssica universal.

En el conservatori, es formen anualment al voltant de trenta xiquets i xiquetes, i quaranta adolescents/joves de la comunitat de Santiago de Chiquitos, alumnat que assisteixen de manera permanent a un procés formatiu integral musical, triant entre les especialitats en instruments de cordes i cant, destacant les seues capacitats innates, producte de les seues relacions ancestrals i històriques amb les missions a la Chiquitania.

És una necessitat permanent enfortir l’Escola Música de Santiago de Chiquitos en les capacitats musicals i en la interpretació del repertori de Música per a cor i cant. A través d’aquesta assistència tècnica sol·licitada es busca enfortir les capacitats en l’especialitat de “Direcció Coral i Cant” que permeta alçar el nivell i reactivar el procés d’ensenyament.

Es posaran a prova els coneixements apresos en diferents moments, on destaca la participació de l’orquestra en la Festa Patronal de Santiago de Chiquitos i del Festival de Temporada de Música Missional, realitzat a la fi del mes d’agost, així com els diferents concerts i tallers programats per l’escola. Es realitzaran classes diàries en horaris diferents establits pel professorat.