24_ESPECIALISTA EN TURISME: DISSENY RUTES GASTRONÒMIQUES

CENTRO PARA LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE (CEPAD) – MUNICIPI DE SUCRE – BOLÍVIA

OBJECTIUS:

 • Objectiu General: Elaborar una proposta de ruta gastronòmica per al Departament de Chuquisaca que pose en valor el patrimoni alimentari a partir d’aliments i begudes tradicionals com l’ají, xocolate, singani i altres d’interés turístic.
 • Objectius específics:
 • Comptar amb un mapa de prestadors de serveis turístics i mercats populars amb potencial per a conformar la ruta gastronòmica en el Departament de Chuquisaca.
 • Comptar amb una proposta de recorregut i caracterització dels llocs que conformarien la ruta gastronòmica, incloent-hi recomanacions tècniques per a l’organització de la ruta gastronòmica.

PERÍODE PER A EXECUTAR L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

Juny, juliol, agost o setembre de 2024


PRODUCTES A ENTREGAR:

 • Document de la proposta de ruta gastronòmica.
 • Informe tècnic amb recomanacions tècniques per a implementació de la ruta (ruta crítica que definisca passos a seguir).
 • Un banc fotogràfic de prestadors turístics i mercats populars i que registre el procés realitzat durant l’assistència tècnica.
 • En la mesura del possible, comptar amb xicotets vídeos que permeten tindre material per a produir “reels” per a futures promocions de serveis i atractius.
 • Un article d’opinió sobre la seua experiència a Sucre que serà digitalment publicat per CEPAD prèvia revisió editorial.

PREVISIÓ ACTIVITATS A REALITZAR:

 • Realitzar un inventari de prestadors de serveis turístics i mercats populars que ofereixen productes gastronòmics com l’ají, xocolate, singani i altres d’interés turístic i amb potencial per a conformar la ruta gastronòmica.
 • Establir criteris de selecció de prestadors de serveis turístics i mercats populars per a conformar la ruta turística (disponibilitat de serveis, grau d’inversió, competitivitat a escala regional i internacional, facilitat i disponibilitat de ser part de la ruta i, uns altres).
 • Realitzar un registre fotogràfic dels prestadors de serveis turístics i mercats populars proposats per a la conformació de la ruta.
 • Elaborar una proposta de recorregut i característiques dels llocs que conformarien la ruta gastronòmica.
 • Realitzar recomanacions tècniques per a l’organització i operació de la ruta gastronòmica, establint entre altres una ruta crítica per a aconseguir-ho.

BREU RESUM DE L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

La Governació de Chuquisaca, assumeix la responsabilitat i el desafiament d’aportar idees i accions a l’agenda en la temàtica turística, proposant aquelles que li corresponen en l’àmbit de les seues competències. Per a això, és necessari crear una xarxa a escala nacional i internacional per a visibilitzar el Departament de Chuquisaca. Des de la visió institucional està clarament identificada la necessitat de secundar de millor manera a l’activitat turística, assumint que la mateixa és una alternativa i un camí real per a la reactivació econòmica del Departament.

Es té establit dins del Pla Chuquisaca 2030 com a propòsits de la rúbrica cultural i turística:

 • Implementar polítiques per al desenvolupament socioeconòmic a partir de l’art, la cultura i el turisme en el departament de Chuquisaca 2030. Conservar, el patrimoni tangible i intangible, posada en valor dels espais patrimonials, culturals i naturals amb vocació turística en el departament de Chuquisaca al 2030.
 • Conscienciar a la població i actors econòmics respecte al valor estratègic de la cultura i el turisme per al desenvolupament econòmic i productiu del departament; el turisme com a generador del 30% del PIB departamental; generar plans i polítiques d’estratègia de promoció i posicionament com a destinació turística en el departament de Chuquisaca al 2030; aconseguir la vinculació entre municipis per a garantir accessos als atractius turístics en el departament.

Com a dada precedent a la data, es té establit amb dades pròpies que el flux turístic nacional va ser recuperat al 100% en relació al flux prepandèmia, la qual cosa és una dada molt positiva i que comporta a pensar que les polítiques i accions realitzades estan per bon camí.

No obstant això, és necessari i pertinent fer èmfasi en les activitats potencials de la regió i que puguen incrementar el flux turístic. És per això que es fa de molta importància el treball d’elaborar una proposta de ruta gastronòmica turística.