3 _ ESPECIALISTA EN TURISME: TURISME SOSTENIBLE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE SHUSHUFINDI (GADM SHUSHUFINDI) – EQUADOR

OBJECTIUS:

  • Capacitar agents turístics del municipi.
  • Reforçar e incorporar activitats turístiques en la localitat.
  • Aportar amb idees per a incloure-les al pla de desenvolupament turístic.
  • Revisar la diagnosi per a l’elaboració del pla de desenvolupament turístic.

PERÍODE PER A EXECUTAR L’ASSITÈNCIA TÈCNICA:

Juny o juliol de 2024


PRODUCTES A ENTREGAR:

  • Dossier de propostes de projectes que poden ser implementades per a millorar el Pla de Desenvolupament Turístic amb l’objectiu de millorar l’activitat turística del municipi.
  • Informe estratègies per a fomentar i enfortir el desenvolupament turístic de la localitat.
  • Document full de ruta per a estructurar esdeveniments, fires.

PREVISIÓ ACTIVITATS A REALITZAR:

  • Formulació de projectes de recuperació per a impulsar el turisme del municipi.
  • Revisió del Pla de Desenvolupament Turístic (per a la data que arribe ja estarà en la seua etapa final d’elaboració) amb l’objectiu de millorar les propostes turístiques que es plantegen en aquest pla.
  • Enfortiment institucional i millora de la resiliència.

BREU RESUM DE L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

Es requereix l’assistència tècnica per a enfortir el turisme del municipi i el millorament de les activitats turístiques, establides en el pla de desenvolupament turístic del cantó, anàlisi i elaboració d’un full de ruta per a estructurar esdeveniments, fires, entre altres, amb l’objectiu  que Shushufindi es convertisca en un referent del turisme de la província i la regió amazònica.