4_ESPECIALISTA EN GASTRONOMIA: CUINA (II)

Objectius:

Revaloritzar el Patrimoni Alimentari de les Missions Jesuítiques de Chiquitos.

Enfortir els programes formatius de l’Especialitat en Gastronomia de l’Escola Taller de Santa Ana de Velasco.

Registrar i inventariar el patrimoni alimentari existent en Santa Ana de Velasco i comunitat pertanyent al municipi de San Ignacio de Velasco.

Dates realització: Agost o Setembre de 2023

Soci Local: Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD)

Localització: L’assistència tècnica es realitzarà en la comunitat de Santa Ana de Velasco, que pertany al Municipi de San Ignacio de Velasco, a la regió coneguda com les Missions Jesuítiques de Chiquitos, situada en el Departament de Santa Cruz, Bolívia.

Al poble de Santa Ana existeix l’Escola Taller de Santa Ana que pertany al Pla Missions, institució de formació tècnica que té la carrera de gastronomia com a part del seu programa formatiu. L’assistència tècnica es realitzarà a l’Escola Taller.

Perfil: Cuiner/a.

Places: Una plaça disponible.

Productes a entregar:

  • Dossier que incloga almenys els següents punts:
    • Diagnòstic elaborat sobre els programes formatius de l’especialitat en gastronomia de l’Escola Taller de Santa Ana.
    • Proposta d’enfortiment al programa formatiu de l’especialitat en gastronomia de l’Escola Taller de Santa Ana.
    • Proposta de com incloure la gastronomia chiquitana com a part del circuit turístic misional.
  • Realitzar tallers de formació en: cuina regional, atenció al client, presentació adequada dels productes gastronòmics, elaboració de plans de negocis vinculats a la gastronomia.
  • Registre audiovisual i fotogràfic del patrimoni alimentari existent en Santa Ana de Velasco:  productes i processos gastronòmics.
  • Realitzar almenys tres plats regionals identificats (o tal vegada millorats) per a incorporar a l’oferta gastronòmica de Santa Ana que servisca per a dinamitzar el turisme en la comunitat.

Previsió d’activitats a realitzar:

– Realitzar tallers de formació a l’alumnat de l’especialitat en gastronomia de l’Escola Taller de Santa Ana de Velasco. S’espera enfortir les àrees de cuina regional, atenció al client, presentació adequada dels productes gastronòmics, elaboració de plans de negocis vinculats a la gastronomia.

– Elaboració d’un diagnòstic sobre els processos formatius en gastronomia que imparteix l’Escola Taller de Santa Ana i propostes per al seu enfortiment.

– Registrar i inventariar el Patrimoni Alimentari Chiquitano existent en Santa Ana de Velasco per a la seua posterior posada en valor.

– Treball coordinat amb els monitors i les monitores (professorat) de l’Escola Taller de Santa Ana en l’àrea de gastronomia per a enfortir les seues capacitats d’educadors i educadores.

– Elaborar plats regionals que puguen servir de plats models i innovadors per a la gastronomia Chiquitana i la generació de productes gastronòmics que dinamitzen el sector turístic de Santa Ana.

Breu resum de l’assistència tècnica:

L’Escola Taller de la Chiquitania amb seu a Santa Ana de Velasco, imparteix a nivell tècnic l’Especialitat en Gastronomia, mitjançant la qual es recuperen les tècniques tradicionals de la cuina Chiquitana. En la formació els i les estudiants aprenen des del patrimoni alimentari de la seua regió, fins a l’elaboració de plans de negocis que els permeten una sostenibilitat en futures emprenedories relacionades a la pràctica gastronòmica.

En aquest context l’assistència tècnica buscarà revaloritzar el patrimoni alimentari de Chiquitos, realitzant un registre gastronòmic existent en Santa Ana, enfortint el programa formatiu de l’Escola Taller i proposant una estratègia per a la posada en valor del patrimoni alimentari sobre la base del turisme cultural i gastronòmic.

Contacte

Fons Valencià per la Solidaritat

C/Poetes Setabenses, 2
46800 Xàtiva València Espanya
96 227 24 60
oficina@fonsvalencia.org

Horari:
De dilluns a divendres de 08:00 a 15:00.