5_ESPECIALISTA EN INFORMATICA: PROGRAMA D’ANÀLISIS DE LA QUALITAT DE L’AIGUA PER AL CONSUM HUMÀ

Objectius:

Disposar d’una agenda mancomunada per al control i gestió de la qualitat de l’aigua per a consum humà dels cantons mancomunats.

Dates realització: Juliol, agost o setembre de 2023

Soci Local: Mancomunidad del Pueblo Cañari

Localització: L’àrea d’acció està situada en el territori de la Mancomunitat del Pueblo Cañari que compren los cantons: Biblián, Cañar, El Tambo  y Suscal. Visitant i treballant als diferents laboratoris.

Perfil: Informàtic/a o especialista en medi ambient. Grau o diplomatura

Places: Una plaça disponible.

Productes a entregar:

Els documents a entregar en finalitzar l’assistència són:

  • Informe diagnòstic del procés d’anàlisi de la qualitat de l’aigua per al consum humà.
  • Llistat d’accions col·lectives per a millorar el sistema individual i col·lectiu.
  • Recomanacions i estratègies del model de gestió.
  • Proposta de millora en la gestió de dades i estadística local de la qualitat de l’aigua per a consum humà.

Previsió d’activitats a realitzar:

  • Anàlisi del cicle del control de qualitat, quantitat i regularitat de l’aigua per a consum humà de los cantones: Biblián, Cañar, El Tambo  y Suscal,  en coordinació amb els responsables dels laboratoris dedicats a aquesta tasca.
  • En base de l’anàlisi de cadascun de les baules del sistema de control de qualitat de l’aigua per al consum humà definir de manera participativa línies de treball conjunt per a millorar el sistema de control, orientats a executar mesures correctives en el cas de ser necessari, per a aportar a la ciutadania aigua segura.
  • Proposar un model de gestió que permeta millorar la coordinació i articulació d’agendes i pressupostos per al sistema de gestió de qualitat de l’aigua entre los cantones mancomunats.
  • Assessorar per a disposar d’un sistema virtual de millora de la gestió estadística que generen els controls d’anàlisis de la qualitat de l’aigua per al consum humà dels laboratoris que disposen els GAD municipals mancomunats.

Breu resum de l’assistència tècnica:

Segons el Pla d’Ordenament Territorial Mancomunat 2019 la gestió de l’aigua i ambient, enfocat en la conservació i restauració dels ecosistemes que es constitueixen fonts d’aigua potable per al consum humà de les poblacions en tot el territori de mancomunat; s’ha establit com una de les quatre línies d’acció de la Mancomunidad del Pueblo Cañarí i que té relació amb les huit competències exclusives del Govern Autònom Descentralitzat Provincial que té relació amb li eix d’Ambient per a la gestió integrada de l’espai i el maneig de les microconques i conques hidrogràfiques.

La Mancomunitat està treballant en el projecte “Governança per a la gestió integral de l’aigua i l’ambient en la conca del riu Cañarí” que té com a objectiu contribuir a la protecció i conservació de fonts hídriques i de l’ambient, mitjançant l’execució d’accions i l’aplicació de pràctiques i alternatives sostenibles en la conca del riu Cañarí i les seues microconques, per a afavorir la disponibilitat i qualitat de l’aigua a mitjà i llarg termini, generant un millor nivell de vida dels habitants.

Contacte

Fons Valencià per la Solidaritat

C/Poetes Setabenses, 2
46800 Xàtiva València Espanya
96 227 24 60
oficina@fonsvalencia.org

Horari:
De dilluns a divendres de 08:00 a 15:00.