6_ESPECIALISTA EN JOVENTUT: GESTIÓ PÚBLICA I PARTICIPACIÓ EN PLATAFORMES JUVENILS (I)

Objectius:

Contribuir a millorar la qualitat de vida dels xiquets, xiquetes i adolescents a través d’espais participatius que permeten enfortir destreses i habilitats per a optimitzar el seu desenvolupament integral.

Dates realització: Juny, juliol, agost o setembre de 2023

Soci Local: Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM)

Localització: Cantón Otavalo i parròquies rurals, en la Provincia de Imbabura, Republica del Ecuador. Les activitats es desenvoluparan al centre cultural i les oficines municipals.

Perfil: Especialista en joventut. Professional en joventut, en ciències socials, educació social, ciències polítiques, treball social.

Places: Una plaça disponible.

Productes a entregar:

  • Informe-document descriptiu d’espais adequats d’inclusió determinats per a xiquets, xiquetes i adolescents.
  • Diagnòstic de la situació per a xiquets, xiquetes i adolescents de manera coordinada.
  • Proposta-disseny d’espais d’inclusió per a xiquets, xiquetes i adolescents.
  • Dossier d’informació generada en la unitat d’atenció degudament documentada.

Previsió d’activitats a realitzar:

– La persona Especialista Municipal Voluntària haurà de desenvolupar el treball, en centres culturals i les oficines de l’entitat, on ha d’assistir a reunions d’intercanvi de coneixement al voltant del treball que va desenvolupant-se en els àmbits de la infància, adolescència i joventut.


– Preparar suggeriments i activitats a dur a terme en aquests àmbits.

Breu resum de l’assistència tècnica:

La infància és una etapa de la vida en la qual l’ésser humà es mostra enormement vulnerable a diferents tipus de situacions, és vulnerable perquè es troba en risc constant de ser perjudicat, maltractat, perseguit, danyat, discriminat, menyspreat o influenciat negativament per agents hostils enfront dels quals es troba en situació d’inferioritat, indefensió o fragilitat. 

La relació social entre adults i menors està construïda amb base en un model autoritari, igual que ocorre amb tot el percebut com a possessió, es fa amb xiquetes i xiquets el que es vol. 

La família i la comunitat en la qual es desenvolupa la xiqueta, el xiquet i l’adolescent, es considera com l’espai segur i de protecció enfront de circumstàncies i factors externs que puguen considerar-se de risc per al seu desenvolupament (Observatori Social de l’Equador, 2016). En l’actualitat, es constata que el model de família ha tingut variacions, perquè cada vegada és més comuna les estructures monoparentals, unipersonals, esteses i reconstituïdes. 

Les mesures per a millorar aquesta problemàtica és denunciar els casos, seguir els processos, encara que siguen “altament revictimitzats”, i no deixar-los impunes. Per contra, s’ha de continuar reforçant els canals de justícia i destinar programes preventius de violència sexual. “De 192 adolescents, el 70% xiquetes, han desaparegut voluntàriament de les seues llars des que va iniciar el confinament, per raons sentimentals, amb possibles resultats d’explotació infantil o assetjament sexual cibernètic” (Martínez, 2020).

Contacte

Fons Valencià per la Solidaritat

C/Poetes Setabenses, 2
46800 Xàtiva València Espanya
96 227 24 60
oficina@fonsvalencia.org

Horari:
De dilluns a divendres de 08:00 a 15:00.