7_ ESPECIALISTA EN TURISME: DISSENY RUTES I PAQUETS TURÍSTICS (I)

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE SAN JUAN BOSCO (GADM SAN JUAN BOSCO)- EQUADOR

OBJECTIUS:

Dissenyar rutes i paquets turístics que permeta dinamitzar l’economia local, mitjançant la prestació de serveis vinculats en l’àmbit del turisme (emprenedories) de la comunitat.

 

PERÍODE PER A EXECUTAR L’ASSITÈNCIA TÈCNICA:

Juliol, agost o setembre de 2024

 

PRODUCTES A ENTREGAR:

  • Informe-dossier en format físic i digital del disseny de rutes i paquets turístics que dinamitze el turisme de la comunitat i sobretot açò valore el sender del Cerro de Pan de Azucár.
  • Memòria Final de tota l’estada.
 

PREVISIÓ ACTIVITATS A REALITZAR:

  • Reconeixement i avaluació de la situació actual del sender cap al Cerro de Pan de Azúcar.
    Definir mapatge d’actors implicats en la ruta.
  • Reunió o taller de treball amb els actors involucrats.
  • Dissenyar rutes si paquets turístics necessaris per al reconeiximent del turisme de la zona i sobretot del sender cap al Cerro de Pan de Azúcar.
  • Lliurament final del producte socialitzat amb tots els actors involucrats en la valoració del turisme de la zona.
 

BREU RESUM DE L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

L’assistència tècnica consisteix en l’elaboració de rutes i paquets turístics que dinamitze el turisme del municipi i que pose en relleu el turisme de senderisme sobretot el sender cap al Cerro de Pan de Azúcar. Es tracta d’un tram de 8 km, situat dins de l’Àrea de Conservació Municipal Siete Iglesias, que té una extensió de 16.024 hectàrees.

L’adequació del sender i el suport en l’àmbit del turisme mitjançant rutes i paquets turístics tenen la finalitat d’enfortir el turisme amb un enfocament de desenvolupament econòmic-sostenible i eficient amb el medi ambient, preservant el patrimoni natural.