7_ESPECIALISTA EN JOVENTUT: GESTIÓ PÚBLICA, POLÍTICA I PARTICIPACIÓ EN PLATAFORMES JUVENILS (II)

Objectius:

La persona Especialista Municipal Voluntària contribuirà, d’una banda, a l’enfortiment de les capacitats d’organització de la joventut Chiquitana y Guaraya, atorgant destreses tècniques en gestió administrativa interna (estratègies d’intriga, comunicació, bases per a l’articulació nacional, formació permanent, construcció de projectes i mecanismes de sostenibilitat). Al mateix temps, compartirà eines per al desenvolupament de destreses polítiques juvenils i enfortiment dels processos de coordinació de les autoritats municipals per al compliment eficient de les seues funcions, en el marc de la governança i corresponsabilitat institucional, que permeta l’abast de metes col·lectives.

Dates realització: Juliol, agost o setembre de 2023.

Soci Local: PROCESO Servicios Educativos

Localització: L’assistència es desenvoluparà en la seu de Santa Cruz de la Sierra, Bolívia. A més, als municipis de: San Miguel, San Rafael, Concepción, San José de Chiquitos, Ascensión i Urubichá.

Perfil: Especialista en joventut. Professional en joventut, en ciències socials, educació social, ciències polítiques i/o treball social.

Places: Una plaça disponible.

Productes a entregar:

  • Informe del treball realitzat i proposta tècnica de capacitació amb els consells municipals de la joventut i/o equips tècnics juvenils
  • Informe del disseny metodològic teòric- pràctic que descriu les tècniques i eines utilitzades per a la implementació de la sessions de capacitació amb les i els joves i proposta tècnica de capacitació amb els Consells Municipals de la Joventut i Equips Tècnics Juvenils.
  • Elaborar un dossier amb el material de capacitació amb els continguts a abordar en el taller que seran d’utilitat tant per la persona especialista com per a la població participant.
  • Informe sobre les activitats realitzades i els principals resultats reeixits.
  • Document que continga les competències bàsiques i habilitats imprescindibles per a la gestió pública de la Joventut Chiquitana y Guaraya organitzada en els Consells Municipals de la Joventut i Equips Tècnics Juvenils.

Previsió d’activitats a realitzar:

La persona Especialista Municipal Voluntària haurà de desenvolupar el treball, en un primer moment, al gabinet en Oficines de PROCESO – Santa Cruz de la Serra, on ha d’assistir a reunions d’intercanvi de coneixement al voltant del treball que va  desenvolupant-se l’ONG PROCESO – Serveis Educatius en les terres Baixes de Bolívia i la línia del temps del Projecte (principals accions i reptes aconseguits) al costat de les i els joves.

– En la seua estada es desplaçarà als diferents Municipis que contempla el Projecte, per a relacionar-se directament amb les i els joves que integren els Equips Tècnics Juvenils que a més, són part de les Directives dels Consells Municipals de la Joventut amb qui coordinarà les sessions de formació i capacitació en el marc del treball de suport objecte de l’assistència sol·licitada.

Breu resum de l’assistència tècnica:

L’assistència tècnica s’iniciarà amb el treball de gabinet per a l’intercanvi, anàlisi i socialització de les accions realitzades, al llarg dels treballs en l’àmbit de la joventut. Aquest primer contacte aproximarà a la persona especialista al projecte, així com al coneiximent de les fortaleses, debilitats i els resultats aconseguits amb les i els joves Chiquitans/es y Guarayos/es fins al moment. A partir d’aquest primer moment, es construirà, de manera col·lectiva i participativa, al costat de l’Equip Tècnic de PROCESO-Servicios Educativos, un Pla metodològic d’accions d’enfortiment a desenvolupar amb les i els joves i autoritats municipals de San José de Chiquitos, San Miguel de Velasco, San Rafael de Velasco, Concepción, San José de Chiquitos, Ascensión de Guarayos y Urubichá.

A més, l’assistència tècnica durà a terme tallers en els quals compartirà eines tècniques d’enfortiment intern dels equips tècnics juvenils o els Consells Municipals de Joventut, estratègies i lideratge orientat al funcionament sostenible de l’organització, així com encontres amb les autoritats locals que els i les atorguen claus per obtindre un bon govern i corresponsabilitat d’institucions, permitent l’afiançament de compromisos polítics per abordar i resoldre les problemàtiques que enfronten a la joventut.
A més, promourà la construcció del coneixement col·lectiu entre la joventut, autoritats, assistència tècnica i la institució, valorant els coneixements i sabers existents que tenen l’adolescència i la joventut Chiquitana y Guaraya.

Contacte

Fons Valencià per la Solidaritat

C/Poetes Setabenses, 2
46800 Xàtiva València Espanya
96 227 24 60
oficina@fonsvalencia.org

Horari:
De dilluns a divendres de 08:00 a 15:00.