8_ ESPECIALISTA AGENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL: CREAR PROGRAMES I PROJECTES SOCIALS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE SAN JUAN BOSCO (GADM SAN JUAN BOSCO)- EQUADOR

OBJECTIUS:

  • Identificar les necessitats dels sectors més vulnerables i després desenvolupar i implementar projectes que aborden eixes necessitats, treballant en col·laboració amb institucions públiques, privades i cooperació.
  • Plantejar, dissenyar i gestionar la implementació de programes i projectes socials en institucions públiques i privades, avaluant la incidència i el benestar de les seues comunitats.

PERÍODE PER A EXECUTAR L’ASSITÈNCIA TÈCNICA:

Juliol, agost o setembre de 2024


PRODUCTES A ENTREGAR:

  • Informe DAFO on s’identifiquen les necessitats dels sectors més vulnerables de la població.
  • Informe-dossier en format físic i digital projectes d’emprenedoria elaborats i presentats a institucions públiques, privades, fundacions i cooperació internacional, etc.
  • Memòria Final de tota l’estada.

PREVISIÓ ACTIVITATS A REALITZAR:

  • Elaborar i presentar els projectes, conjuntament amb el personal tècnic del municipi que fomenten l’emprenedoria i enllace amb les institucions públiques, privades i organismes internacionals per a obtindre suport i finançament.
  • Replegar propostes de projectes que aborden les necessitats identificades, centrant-se en àrees com a infraestructura, desenvolupament social, protecció social, educació, cultura, entre altres.
  • Fomentar la participació activa de la comunitat en la identificació de necessitats i en la implementació de solucions, així com promoure la sensibilització sobre temes rellevants per al desenvolupament local.
  • Realitzar seguiment i avaluació dels projectes implementats per a mesurar el seu impacte i eficàcia, i realitzar ajustos segons siga necessari.

BREU RESUM DE L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

El paper de la persona tècnica és fonamental en el procés d’elaboració i presentació de projectes que promoguen el desenvolupament i el benestar de la comunitat. La seua labor se centra en identificar les necessitats de la ciutadania i proposar iniciatives que responguen a aquestes demandes tant en institucions públiques com privades.

L’enfocament principal dels projectes abasta una àmplia gamma d’àrees que impacten directament en la qualitat de vida dels i les habitants del municipi. Des d’infraestructures per a millorar l’accessibilitat i la mobilitat i programes de desenvolupament social que fomenten protecció social, inversió/despesa, educació i cultura, polítiques de cura, infància i adolescència, joventut, seguretat alimentària i nutricional i discapacitat. És essencial que aquests projectes es plantegen de manera no reembossable, és a dir, que no impliquen costos addicionals per a la població. Com a municipalitat ha d’assumir un paper actiu en el finançament i execució d’aquestes iniciatives, encara que s’enfronta a la limitació de pressupost per part del Govern Autònom Descentralitzat Municipalitat de Sant Joan Bosco (GADMSJB).

En resum, el treball del tècnic en l’elaboració i presentació de projectes per a la comunitat és crucial per a impulsar el desenvolupament sostenible i equitatiu del municipi. El seu compromís radica a identificar les problemàtiques existents, proposar solucions viables i mobilitzar els recursos necessaris per a fer realitat projectes que milloren la qualitat de vida de tota la ciutadania.