FAQ

Pots imprimir el document, emplenar les dades a mà i escanejar-ho. També pots, a través d’una aplicació web (Adobe Scan i altres), emplenar el document en línia i guardar-ho.

En aquest cas, et podràs presentar si estàs empadronat en un dels municipis o mancomunitats sòcies del Fons (https://fonsvalencia.org/es/socios/). Tingues en compte que en la baremació es prioritzaran els funcionaris però sempre recomanem presentar-se a qualsevol veí o veïna dels ajuntaments adherits al Fons.

Les dates són aquelles proposades per la contrapart en terreny, són una primera indicació que és puc modificar i que sempre es decideix entre la persona seleccionada i la contrapart. Normalment les assistències tècniques es realitzen entre juny i setembre.

Segons la zona de la plaça seleccionada hi ha vacunes obligatòries i altres facultatives.

De totes maneres, és molt recomanable agafar ja cita en https://www.sanidad.gob.es/areas/sanidadExterior/laSaludTambienViaja/centrosVacunacionInternacional/centrosvacu.htm  ja que l’espera és molt llarga.