Què és EMV?

El projecte “Especialista Municipal Voluntari/ària” enguany compleix la seua desena edició, deu anys que han servit per a consolidar aquest programa, que consisteix a realitzar una convocatòria pública adreçada a tècnics i tècniques i veïns i veïnes dels ajuntaments i mancomunitats sòcies del Fons Valencià a la Comunitat Valenciana per a poder realitzar treball tècnic en terreny conjuntament amb una de les nostres contraparts.

Durant 2023, presentem 19 places d’assistència tècnica al terreny amb les nostres contraparts de l’Equador i Bolívia.

Com a resultat de les anteriors edicions realitzades des de 2012 amb una avaluació molt positiva, el Fons Valencià segueix apostant pel programa, el qual ja es considera com una acció consolidada entre els seus socis.

L’objectiu general és enfortir les aliances municipalistes entre el Nord i el Sud i en l’específic de crear xarxes d’intercanvi i transferència de coneixements entre els ajuntaments i mancomunitats sòcies del Fons Valencià i les contraparts del Sud.

Els resultats previstos són la creació d’una consciència solidària i cooperativa en les persones voluntàries que hi participen; així com la prestació d’assistència tècnica especialitzada en municipis i entitats en països socis. També es pretén obrir espais de participació directa en terreny per als municipis, en programes i projectes de cooperació al desenvolupament; fomentar la participació de tècnics i tècniques dels ajuntaments valencians i de les nostres contraparts en iniciatives de cooperació al desenvolupament per mitjà del voluntariat internacional i la sensibilització de la població valenciana sobre els països del Sud i les causes de la pobresa i les desigualtats.

En aquesta desena edició, s’han convocat 19 places a l’Equador i Bolívia que permetran, durant entre vint-i-huit dies i un mes, assistir tècnicament les contraparts locals alhora que propiciem l’intercanvi de coneixements i experiències amb els municipis dels països del Sud.

Pel que fa al desenvolupament sobre el terreny, el projecte funciona com un microprojecte ja que dona resposta a necessitats concretes adreçades fonamentalment a enfortir les capacitats de les contraparts locals gràcies a la posada en marxa de plans tècnics i capacitacions per al personal tècnic local.

La iniciativa, considerada com a eina de cooperació al desenvolupament, es troba recollida en el pla director de l’Agència Espanyola de Cooperació al Desenvolupament així com en el pla director de la Cooperació Valenciana, i és executada a escala autonòmica pel Fons Valencià per la Solidaritat aprofitant el potencial humà de coneixements i experiència dels tècnics i tècniques dels municipis valencians.

El projecte pretén crear sinergies, així com processos de desenvolupament estables, duradors i col·laboratius entre el Fons i les seues contraparts sobre el terreny.

D’altra banda, i des del punt de vista de la sensibilització i conscienciació de temàtiques de cooperació al desenvolupament, l’activitat permet portar experiències de cooperació als ajuntaments o mancomunitats dels tècnics i tècniques que han dut a terme l’assistència als països del Sud socis.

El programa permet la participació i acció directa dels ajuntaments i mancomunitats sòcies, incrementant el principi d’apropiació i identificació amb el Fons Valencià.

A més, el projecte és també una sòlida eina per crear una consciència solidària i cooperativa en les persones voluntàries que participen; creant relacions personals fortes, intercanvis d’experiències i coneixements fins a vincles d’amistats i confiança.

Les persones seleccionades reben un curs de formació i preparació abans de l’arribada a terreny, així com els contactes amb les contraparts necessaris per a la identificació del treball abans de l’arribada al lloc final de treball.

Les persones especialistes hauran de realitzar, en tornar a la Comunitat Valenciana, socialitzacions del treball realitzat i participar en les accions de sensibilització organitzades pel Fons Valencià.

Contacte

Fons Valencià per la Solidaritat

C/Poetes Setabenses, 2
46800 Xàtiva València Espanya
96 227 24 60
oficina@fonsvalencia.org

Horari:
De dilluns a divendres de 08:00 a 15:00.