16_ ESPECIALISTA EN TURISME: DISSENY RUTES I PAQUETS TURÍSTICS (IV)

CENTRO PARA LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE (CEPAD) – MUNICIPI DE CHOCHIS - BOLÍVIA

OBJECTIUS:

 • Objectiu general: Enfortir la Ruta Turística Chochis Mágico a través de la generació de capacitats locals.
 • Objectiu específic: Aconseguir que les emprenedories turístiques que conformen la Ruta Turística Chochis Mágico oferisquen una experiència vivencial única que reflectisca els sabers i sabors locals, amb serveis de qualitat i calidesa.

PERÍODE PER A EXECUTAR L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

Juny, juliol, agost o setembre de 2024


PRODUCTES A ENTREGAR:

 • Guió interpretatiu per a cada emprenedoria/atractiva turística que conforma la ruta.
 • Almenys dos paquets turístics elaborats.
 • Un breu informe que identifique el perfil de la persona turista que es considere puga estar interessat/ada a visitar la Ruta basat en l’oferta existent en Chochis.
 • Registre fotogràfic i audiovisual del procés de formació/capacitació implementat. Aquest registre té dues finalitats: 1) comptar amb un registre visual comparatiu de com estava cada emprenedoria a l’inici i la seua evolució en el temps; 2) comptar amb material visual per a la realització de materials promocionals de la Ruta (tipus reels, històries de vida, etc.).
 • Informe detallat i comentat d’activitats realitzades.
 • Document de suggeriments amb una ruta crítica d’accions necessàries de realitzar en cada emprenedoria per a la millora/enfortiment de la Ruta Chochis Mágico.
 • Elaboració d’un article d’opinió sobre la seua experiència en Chochis que serà digitalment publicat per CEPAD prèvia revisió editorial.

PREVISIÓ ACTIVITATS A REALITZAR:

 • Reforçar, de manera participativa amb els emprenedors i les emprenedores locals que conformen la Ruta Chochis Mágico, els guions interpretatius que permeten al i la turista que visite la Ruta, viure una experiència única, autentica i atractiva.
 • Capacitar a cada emprenedoria de la ruta a través d’assajos pràctics, la interpretació del guió definit. Aquesta capacitació haurà d’incloure tècniques d’oratòria per a contar adequadament el relat, l’establiment de l’escenografia per a rebre al turista, definir una “llista de control” d’inputs, utensilis i equipament que s’han de tindre llestos en el moment de rebre visites, entre altres que s’identifiquen com a necessaris.
 • Proposar alternatives de recorreguts tipus paquets turístics que incloga alternatives d’itineraris d’acord amb la preferència del públic, temps d’estada en cada emprenedoria, etc.
 • Elaborar un document de suggeriments tipus Ruta Crítica d’accions a seguir per a l’adequat funcionament de la Ruta Chochis Mágico.

BREU RESUM DE L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

La Ruta Chochis Mágico va ser creat per CEPAD, el Govern Autònom Municipal de Roboré i altres institucions, amb l’objectiu d’oferir una oferta turística 365 dies de l’any i generar ingressos econòmics al sector turístic del poble de Chochis. La ruta està organitzada per iniciatives locals que ofereixen una autèntica immersió en la riquesa cultural, gastronòmica i patrimonial de la comunitat. En aquesta ruta, es donen a conéixer atractius turístics naturals i emprenedories locals que han sigut organitzats per a oferir experiències vivencials als turistes. En la ruta es pot gaudir des de degustacions gastronòmiques, realitzar tallat i pintura en fusta, trobades amb la naturalesa i conéixer la història del poble i la regió coneguda com les Missions Jesuítiques de Chiquitos.

Si bé la ruta està creada, falta consolidar el “relat” que permeta interpretar l’experiència que el turista viurà en arribar a Chochis i visitar cada emprenedoria turística que conforma la ruta. Això implica aconseguir construir en conjunt amb cada emprenedor local per a tindre amb un recorregut apropiat i autentique, a més de treballar en les capacitats locals que permeta transmetre de manera adequada el que el turista experimentarà.

La ruta està conformada per les següents “chozas turísticas” (emprenedories locals) i atractius turístics:

 • Campo Arte.
 • Horneados El Rincón Camba.
 • Manos Artesanas.
 • La Pascana.
 • El Velo de la Novia.
 • Santuario Mariano de La Torre.