6_ ESPECIALISTA EN ENGINYERIA CIVIL: DISSENY RUTES

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE SAN JUAN BOSCO (GADM SAN JUAN BOSCO)- EQUADOR

OBJECTIUS:

Dissenyar un sender ecològic, amb facilitats d’accés i la infraestructura necessària, per a atraure i oferir un servei turístic.


PERÍODE PER A EXECUTAR L’ASSITÈNCIA TÈCNICA:

Juliol, agost o setembre de 2024


PRODUCTES A ENTREGAR:

  • Informe-dossier en format físic i digital de la proposta de les adequacions del sender cap al Cerro Pan de Azúcar.
  • Memòria Final de tota l’estada.

PREVISIÓ ACTIVITATS A REALITZAR:

  • Reconeixement i avaluació de la situació actual del sender cap al Cerro de Pan de Azúcar.
    Definir mapatge d’actors implicats en la ruta.
  • Reunió o taller de treball amb les persones i entitats involucrades.
  • Valoració i disseny del trajecte del sender cap al Cerro de Pan de Azúcar, aportant millores al projecte.
  • Lliurament final del producte socialitzat amb tots els actors involucrats en la posada en valor del sender i com aquest afectarà el turisme de la zona.

BREU RESUM DE L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

L’assistència tècnica consisteix en l’elaboració del disseny i adequacions del sender cap al Cerro de Pan de Azúcar. Es tracta d’un tram de 8 km, situat dins de l’Àrea de Conservació Municipal Siete Iglesias, que té una extensió de 16.024 hectàrees.

L’adequació del sender té la finalitat d’enfortir el turisme amb un enfocament de desenvolupament econòmic-sostenible i eficient amb el medi ambient, preservant el patrimoni natural.